Bc. Petra Koránová

Diplomová práce

Úspěšnost přeměny obchodní společnosti

The Success of a Company Transformation
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Úspěšnost přeměny obchodní společnosti“ je zhodnocení úspěšnosti přeměny vybrané obchodní společnosti a definování doporučení na základě provedené analýzy. První část práce vymezuje základní pojmy vztahujících se k problematice přeměny obchodních společností. V druhé části jsou popsány teoretické možnosti zhodnocení výkonnosti obchodní společnosti. Třetí část obsahuje aplikaci …více
Abstract:
The goal of the submitted thesis “The Success of a Company Transformation” is to evaluate the success of the transformation of a selected business company and define recommendations based on the analysis. The first part of the thesis defines the basic concepts related to the issue of transformation of companies. In the second part, there are described the theoretical possibilities of evaluating the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2019
  • Vedoucí: Ing. Josef Nešleha
  • Oponent: Ing. Bc. Jana Hvozdenská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta