Mgr. Josef Maryáš, Ph.D.

Doctoral thesis

Molekulární interakce v metastazování low-grade nádorů prsu

Molecular interactions in low-grade breast cancer metastasis
Abstract:
Nádory prsu (BrCa) představují heterogenní onemocnění, které je klasifikováno na základě histologických, klinických a/nebo imunohistochemických (IHC) markerů, které rovněž slouží jako prognostické a prediktivní faktory. Hlavní příčinou úmrtí pacientů s BrCa jsou však metastázy, které vznikají v procesu metastatické kaskády, multifaktoriálního a vícestupňového procesu zahrnujícího tzv. epiteliálně-mesenchymální …more
Abstract:
Breast cancer (BrCa) is a heterogeneous disease currently classified based on histological, clinical and/or immunohistochemical (IHC) markers that also serve as prognostic and predictive factors. However, the most common cause of death of BrCa patients are metastases, which are formed during metastatic cascade, the multistep and multifactorial process involving epithelial-to-mesenchymal transition …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 5. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2020
  • Supervisor: doc. Mgr. Pavel Bouchal, Ph.D.
  • Reader: doc. Mgr. Jan Bouchal, Ph.D., RNDr. Pavel Řehulka, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta