Vojtěch Doležal

Bakalářská práce

A Marketing Mix Analysis of a Selected Company

A Marketing Mix Analysis of a Selected Company
Abstract:
This bachelor's thesis is focused on the analysis of the marketing mix of photographic and kinematic services of the selected company. The thesis is divided into two parts, a theoretical and a practical part. The theoretical part describes and summarises basic terms which are connected with the marketing mix and subsequently the internal environment of the company, the external environment of the company …více
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena na analýzu marketingového mixu vybrané společnosti, která poskytuje fotografické a kinematické služby. Práce byla rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části byly na základě literární rešerše popsány a následně shrnuty základní pojmy, které souvisí s marketingovým mixem a následně s vnitřním, vnějším a mezoprostředím společnosti. Cílem praktické …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jiří Bejtkovský, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Doležal, Vojtěch. A Marketing Mix Analysis of a Selected Company. Zlín, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk pro manažerskou praxi