Markéta BEZEMKOVÁ

Diplomová práce

Vliv míry nezaměstnanosti v Ústeckém kraji na náborové a adaptační náklady a dále na fluktuaci zaměstnanců ve vybraném výrobním podniku

Influence of the Unemployment Rate In the Region of Ústí nad Labem on Recruitment and Adaptation Costs and Also on Fluctuation of Employees In a Selected Production Enterprise
Anotace:
Analýza a měření nákladů, vede manažery firem k přijímání lepších rozhodnutí a k porozumění dopadů, které mohou mít vliv na úspěch organizace. V současné době vybraný výrobní podnik nesleduje výši náborových a adaptačních nákladů ve svých interních reportech. Firma také nemonitoruje vliv míry nezaměstnanosti na náklady na přijímání zaměstnanců a dále na fluktuaci. Cílem diplomové práce bylo, zjistit …více
Abstract:
Analyzing and measuring costs leads company managers to make better decisions and understand the impacts that can affect an organization's success. Currently, the selected production company does not monitor the amount of recruitment and adaptation costs in its internal reports. The company also does not monitor the effect of the unemployment rate on the hiring costs and turnover rate of employees …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Alice Reissová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BEZEMKOVÁ, Markéta. Vliv míry nezaměstnanosti v Ústeckém kraji na náborové a adaptační náklady a dále na fluktuaci zaměstnanců ve vybraném výrobním podniku. Ústí nad Labem, 2020. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta sociálně ekonomická

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Ekonomika a management