Markéta BEZEMKOVÁ

Master's thesis

Vliv míry nezaměstnanosti v Ústeckém kraji na náborové a adaptační náklady a dále na fluktuaci zaměstnanců ve vybraném výrobním podniku

Influence of the Unemployment Rate In the Region of Ústí nad Labem on Recruitment and Adaptation Costs and Also on Fluctuation of Employees In a Selected Production Enterprise
Abstract:
Analýza a měření nákladů, vede manažery firem k přijímání lepších rozhodnutí a k porozumění dopadů, které mohou mít vliv na úspěch organizace. V současné době vybraný výrobní podnik nesleduje výši náborových a adaptačních nákladů ve svých interních reportech. Firma také nemonitoruje vliv míry nezaměstnanosti na náklady na přijímání zaměstnanců a dále na fluktuaci. Cílem diplomové práce bylo, zjistit …more
Abstract:
Analyzing and measuring costs leads company managers to make better decisions and understand the impacts that can affect an organization's success. Currently, the selected production company does not monitor the amount of recruitment and adaptation costs in its internal reports. The company also does not monitor the effect of the unemployment rate on the hiring costs and turnover rate of employees …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 5. 2020
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Alice Reissová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

BEZEMKOVÁ, Markéta. Vliv míry nezaměstnanosti v Ústeckém kraji na náborové a adaptační náklady a dále na fluktuaci zaměstnanců ve vybraném výrobním podniku. Ústí nad Labem, 2020. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Social and Economic Studies

Master programme / field:
Economics and Management / Economics and Management