Mgr. Andrea Votavová

Diplomová práce

Spokojenost zaměstnanců s řízením lidských zdrojů v organizaci

The satisfaction of employees with the human resources management in the organization
Anotace:
Diplomová práce se zabývá spokojeností zaměstnanců s řízením lidských zdrojů v organizaci. Cílem práce je zodpovědět otázku, zda jsou zaměstnanci spokojeni s vybranými personálními činnostmi organizace. Teoretická část práce pojednává o řízení lidských zdrojů, o personálním řízení a o ovlivňování. Další kapitoly teoretické části vytváří teoretickou základnu k dílčím výzkumný otázkám. Závěr teoretické …více
Abstract:
This thesis is concerned with the satisfaction of employees with the human resources management in the organization. The aim of this thesis is to answer the question, whether the employees are satisfied with the selected human resources activities in the organization. The teoretical part of this thesis dissertate about the human resources management, about the personal management and about the influencing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 6. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2008
  • Vedoucí: PhDr. Alena Lubasová
  • Oponent: prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií