Tomáš Vaněk

Bakalářská práce

Problematika brownfields na správním území vybrané obce s rozšířenou působností

Brownfield issues in the administrative territory of a selected municipality with extended scope
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku brownfields. Na počátku se práce zabývá veřejnou správou a jejím dělením na státní správu a samosprávu. Dále jsou uvedeny nástroje pro rozvoj regionů a měst a jsou zde jednotlivě popsány druhy plánování. Následující kapitola se věnuje brownfields, podrobněji popisuje jejich problémy a bariéry revitalizace, ale také jejich výhody a rozdělení. Praktická …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on the issue of brownfields. At the beginning the thesis deals with public administration and its division into state administration and local government. Then the tools for regional and urban development are presented and the types of planning are individually described. The following chapter focuses on brownfields, detailing their problems and barriers to revitalisation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2023
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Martin Maštálka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Vaněk, Tomáš. Problematika brownfields na správním území vybrané obce s rozšířenou působností. Pardubice, 2023. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní