Ing. Alena Zárubová

Bakalářská práce

Komunikační mix Letiště Praha

Communication Mix of Prague Airport
Anotace:
Správně koncipovaný komunikační mix je základním stavebním kamenem pro efektivní komunikaci společnosti. Kombinuje nástroje, s jejichž pomocí společnost komunikuje se svými stávajícími i potencionálními zákazníky a ostatní veřejností. Často se můžeme setkat také s označením propagační mix. Jedná se o reklamu, podporu prodeje, vztahy s veřejností, osobní prodej a přímý marketing. Práce se zaměřuje především …více
Abstract:
A well-designed communication mix is an essential building block of effective communication of the company. It indicates the tools by which the company communicates with its existing or potential customers and general public. Often you may encounter with the term advertising mix. It concerns advertising, sales promotion, public relations, personal selling, and direct marketing. The bachelor’s thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Markéta Jansová
  • Oponent: PhDr. Karel Eliáš, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní