Theses 

Interní komunikace ve společnosti Nestlé Česko, s.r.o. – Bc. Pavla Lysková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Pavla Lysková

Bakalářská práce

Interní komunikace ve společnosti Nestlé Česko, s.r.o.

Internal communication in Nestlé Česko, s.r.o.

Anotace: Bakalářská práce se zabývá interní komunikací ve společnosti Nestlé Česko, s.r.o.. V teoretické části rozebírám samotnou komunikaci, popisuji její druhy a nástroje, a seznamuji čtenáře s moderními trendy v komunikaci. V praktické části se zaměřuji výhradně na komunikační nástroje ve společnosti Nestlé Česko, detailně zde popisuji, jak fungují, komu jsou určeny a informuji o výhodách a nevýhodách daného nástroje. Vypracovala jsem rovněž průzkum spokojenosti s nastavením interní komunikace mezi obchodními zástupci a pražskou centrálou, který jsem prováděla formou dotazníkového šetření. Cílem práce bylo odhalit slabá místa v komunikaci mezi pražskou centrálou a obchodními zástupci, zjistit jejich spokojenost s nástroji a efektivitou interní komunikace a zároveň se dozvědět názory zaměstnanců na zlepšení komunikace. Na základě výsledků průzkumu a podrobné analýzy jsem vypracovala doporučení, která povedou ke zlepšení úrovně komunikace mezi pražskou centrálou a obchodními zástupci.

Abstract: This thesis deals with internal communication at Nestlé Česko, s.r.o. In the theoretical part, I discribe communication as such developing on its types and tools, and acquaint readers with the latest trends in communication as well. In the practical part I focus exclusively on communication tools at Nestlé Česko, s.r.o., I describe in detail how they work, whom they are intended to and I explore advantages and disadvantages of each tool. I have also carried out an empoyee opinion survey regarding internal communication between sales representations and the Prague headquarters. The survey was executed trough an online questionnaire. The aim was to reveal possible areas in communication between Prague headquarters and sales representations, to determine their satisfaction with communication tools, to explore efficiency of internal communication and to learn views of employees on improving communication at the same time. Based on the survey results and a detailed analysis, I propose several recommendations targeted on improving the level of communication between the Prague headquarters and sales representatives.

Klíčová slova: Interní komunikace, druhy komunikace, moderní trendy v komunikaci, externí komunikace, motivace, nástroje interní komunikace, sociální média v interní komunikaci. Internal communication, types of communication, modern trends in communication, external communication, motivation, internal communication tools, social media in internal communications.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Veronika Šrubařová
  • Oponent: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 5. 2019 19:16, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz