Theses 

Hodnocení produktových portfolií bank – srovnávací analýzy produktů vybraných bank z hlediska klienta a banky – Bc. Martina Novotná, DiS.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance a finanční služby

Bc. Martina Novotná, DiS.

Diplomová práce

Hodnocení produktových portfolií bank – srovnávací analýzy produktů vybraných bank z hlediska klienta a banky

Evaluation of product portfolios of banks - a comparative analysis products of selected banks in terms of customer and bank

Anotace: Tato práce je zaměřena na analýzu některých bankovních produktů a poplatků. Jedná se především o srovnání tří významných tuzemských bank, kterými jsou Raiffeisenbank, Komerční banka a mBank. První část je věnována historickému vývoji bankovnictví ve světě a v České republice. Dále jsou zde definovány základní funkce a cíle banky a rizika se kterými se banky setkávají. V další kapitole charakterizuji základní rysy bankovních produktů a jednotlivé druhy. Nejrozsáhlejší část této práce je zaměřena na srovnání nejčastěji využívaných bankovních produktů u vybraných bank. Jedná se o běžné účty, depozitní účty, platební karty a přímé bankovnictví. Na závěr jsem zpracovala srovnání běžných účtů mezi vybranými českými a slovenskými bankami.

Abstract: My thesis is focused on analyzing some of bank products and fees. In particular, the thesis is comparing three signifiant national banks which are Raiffeisenbank, Komercni bank and mBank. The first part of the thesis is recording the history of banking worldwide and also in the Czech Republic. Furthermore, general bank duty and targets, risks are explained in this part too. In the other part of my thesis the general terms and conditions of bank products are described. The most extensive part is focused on the comparison of the most used bank products at the banks named above. For instance, current accounts, deposit accounts, bank credit cards and internet banking. In conclusion, I have compiled bank accounts comparison between Czech and Slovak banks.

Klíčová slova: Bankovní poplatky, Bankovní produkty, Bankovní soustava, Běžný účet, Klientský segment, Platební karta, Platební styk, Přímé bankovnictví, Úrokové sazby, Bank charges, Banking produkts, Banking system, Current account, Client segment, Payment card, Payments, Direct banking, Interest rate

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Bořivoj Pražák
  • Oponent: doc. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 7. 2019 09:15, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz