Theses 

Analýza a perspektiva internetového bankovnictví – Assel Bilyalova

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management

Assel Bilyalova

Bakalářská práce

Analýza a perspektiva internetového bankovnictví

Analysis and perspective of the Internet banking

Anotace: Cílem mé bakalářské práce je provést analýzu a porovnání českého a kazašského internetového bankovnictví, popsat produkty, které banky nabízejí, jejich cenové hladiny a bezpečnost. V první kapitole jsem shrnula vývoj internetového bankovnictví v ČR. Jeho nástup mezi standardně nabízené produkty bank byl pozvolný. Čím dále postupoval vývoj v oblasti informačních technologií, tím více se banky začínaly zajímat o alternativní přístupy a tím častěji zapojovaly produkty přímého bankovnictví do své portfoliové nabídky. V druhé kapitole se zabývám službami, které nám banky v současné době nabízejí, jako je internet banking, homebanking, telefonické bankovnictví včetně prostřednictvím mobilních telefonů, klientská centra a samoobslužné zóny, ale zabývám se i výhodami a bezpečností internetového bankovnictví. Nejobsáhlejší, třetí kapitola této bakalářské práce je věnována porovnání vybraných bank, což je cíl mé práce. Na závěr jsem v poslední kapitole uvedla některé možnosti dalšího rozvoje. Svět každoročně prochází mnoha výraznými změnami, což má dopad nejen na obor bankovnictví, ale i na prostředí, ve kterém banka působí, tj. prostředí sociální a ekonomické. Do budoucna lze předpokládat vyšší využití mobilních telefonních sítí a především internetu jako distribučních kanálů. Je také přirozené očekávat v tomto směru další bouřlivý rozvoj, který bude doprovázen stále vyššími nároky kladenými na kvalitu poskytovaných služeb. Jako pravděpodobný se jeví také stále vyšší zájem o internetové bankovnictví i od doposud méně informované části klientů. Podmínkou je zvýšení dostupnosti internetu ve střednědobém horizontu a odstranění obav z možné zneužitelnosti dat při uskutečňování bankovních operací prostřednictvím nových distribučních kanálů.

Klíčová slova: internetové bankovnictví, homebanking, telefonní bankovnictví

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2007
  • Vedoucí: Ing. Dana Herciková
  • Oponent: Ing. Martina Marková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 5. 2019 19:23, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz