Roman Stránský

Diplomová práce

IBOR Reform – Impact on Financial Instruments Valuation

IBOR Reform - Impact on Financial Instruments Valuation
Anotace:
Cílem této práce je analýza dopadu probíhající reformy referenčních sazeb na oceňování finančních nástrojů. Práce je za tímto účelem rozdělena do čtyř kapitol. Postupně představuje aktuálně používané referenční sazby a jejich problémy vedoucí k této reformě, průběh reformy a nové alternativní referenční sazby. Poté na analýze historických časových řad a modelových příkladech finančních nástrojů zkoumá …více
Abstract:
The goal of this thesis is to analyze the impact of ongoing reform of reference rates on financial instruments valuation. For this purpose, it is divided into four chapters. Gradually, reference rates before reform, problems leading to call for the reform, milestones in reform and alternative reference rates are introduced. Finally, properties of these rates are examined on historical time series and …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2021
  • Vedoucí: Karel Brůna
  • Oponent: Žaneta Tesařová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/82283