Mgr. Andrea Vašeková

Advanced ('rigorózní') thesis

Symbolic Data Analysis as a Means of Enhancing Consumer Privacy in Smart Metering

Symbolic Data Analysis as a Means of Enhancing Consumer Privacy in Smart Metering
Abstract:
Různorodost a dynamika inteligentních energetických sítí přináší nové výzvy a vyžaduje kompletní přepracování tradičních přístupů. Potřeba stálého a podrobného monitorování sítě podmínila také rozvoj v oblasti inteligentních měřičů spotřeby s možností automatického odpočtu. Tyto inteligentní měřiče postupně nahradí klasické elektroměry, vodoměry nebo plynoměry, a budou poskytovat detailní informace …more
Abstract:
The dynamic and heterogeneous nature of the smart grid poses a new set of challenges and calls for a redesign of the traditional approaches from the ground up. The need for continuous and detailed monitoring of the grid has also motivated the development of the domain of smart metering. The so-called smart meters aim to replace the traditional electricity, water or gas consumption meters, and provide …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 2. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 5. 2016
  • Reader: Mgr. Filip Procházka, Ph.D., prof. Ing. Petr Doucek, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Advanced ('rigorózní řízení') programme / field:
Applied Informatics / Applied Informatics