Bc. Elena Trakalo

Master's thesis

Využití marketingového výzkumu v procesu budování značky

Use of Marketing Research in Process of Brand Building
Anotácia:
Hlavním cílem této práce je analýza role marketingového výzkumu v procesu budování značky na příkladu marketingového výzkumu provedeného v rámci budování značky systému peněžních převodů MoneyPolo. V první kapitole je popsán význam marketingových informací a marketingového výzkumu. Druhá kapitola je věnována procesu budování značky a jejímu významu pro životnost výrobku či služby. V praktické části …viac
Abstract:
The main aim of this work, is to analyze the role of marketing research in the process of brand building, on the example of marketing investigation, conducted within brand building of the money transfer system - MoneyPolo. The first chapter describes the importance of marketing information and marketing research. The second chapter is devoted to the process of brand building and its importance for …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2014
  • Vedúci: PhDr. Václav Forst, CSc.
  • Oponent: RNDr. Aleš Krejčí, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / odbor:
Economics and Management / Marketing Communication