Bc. Kateřina Marková

Diplomová práce

Harry Potter and the Cursed Child – Translation and Analysis of the Script

Harry Potter and the Cursed Child – Translation and Analysis of the Script
Anotace:
Tato diplomová práce s názvem “Harry Potter a prokleté dítě – překlad a nalýza scénáře” se zabývá překladem a analýzou scénáře k nové divadelní hře Harry Potter a prokleté dítě, jež byla napsána na základě původního příběhu o Harry Potterovi. Autory této hry jsou J. K. Rowling, John Tiffany a Jack Thorne. Cílem této diplomové práce je vytvoření vlastního překladu scénáře, který je založem na původním …více
Abstract:
This diploma thesis titled “Harry Potter and the Cursed child – Translation and Analysis of the Script” deals with translation and analysis of the script of a new play, Harry Potter and the Cursed Child, which was based on an original story by J. K. Rowling, John Tiffany and Jack Thorne. The aim of this thesis is to create a personal translation of the script based on the original world of Harry Potter …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Martin Němec, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Tamara Váňová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta