Bc. Aneta Tomečková

Bachelor's thesis

Marketing mest

City marketing
Anotácia:
Anotace: V předkládané bakalářské práci se zabývám problematikou marketingu měst. Marketing měst má poměrně rozsáhlou historii a postupem času se jeho podoba od vzniku do současnosti značně proměnila. Cílem této práce je na základě analýzy odborné literatury představit a zmapovat fenomén marketingu měst a dále také jeho vznik a proměny v průběhu 20. století. Práce je zaměřena na to, jakým způsobem …viac
Abstract:
Abstarct: In bachelor’s thesis I’m dealing with the issue of city marketing. City marketing has quite extensive history and through time its face has changed a lot from the beginning to present. Goal of this work is to present phenomenon of city marketing based on analysis, its origin and changes during 20th century. Work is focused on how is city marketing changing and adapting to actual social conditions …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 1. 2016
  • Vedúci: Mgr. Slavomíra Ferenčuhová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Adam Gajdoš

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Bachelor programme / odbor:
Sociology / Sociology

Práce na příbuzné téma