Bc. Aneta Tomečková

Bachelor's thesis

Marketing mest

City marketing
Abstract:
Anotace: V předkládané bakalářské práci se zabývám problematikou marketingu měst. Marketing měst má poměrně rozsáhlou historii a postupem času se jeho podoba od vzniku do současnosti značně proměnila. Cílem této práce je na základě analýzy odborné literatury představit a zmapovat fenomén marketingu měst a dále také jeho vznik a proměny v průběhu 20. století. Práce je zaměřena na to, jakým způsobem …more
Abstract:
Abstarct: In bachelor’s thesis I’m dealing with the issue of city marketing. City marketing has quite extensive history and through time its face has changed a lot from the beginning to present. Goal of this work is to present phenomenon of city marketing based on analysis, its origin and changes during 20th century. Work is focused on how is city marketing changing and adapting to actual social conditions …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 1. 2016
  • Supervisor: Mgr. Slavomíra Ferenčuhová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Adam Gajdoš

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Bachelor programme / field:
Sociology / Sociology

Theses on a related topic