Theses 

Public relations v organizaci Správa Krkonošského národního parku – Jana Kalenská

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

České vysoké učení technické v Praze

Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty)

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení a ekonomika průmyslového podniku

Jana Kalenská

Bakalářská práce

Public relations v organizaci Správa Krkonošského národního parku

Anotace: Bakalářská práce se zabývá Public relations jako nepostradatelnou součástí komunikace společnosti pro budování vztahů mezi organizací a cílovými skupinami. Práce se věnuje zhodnocení současného stavu, provedení průzkumů a vytvoření doporučení v konkrétních oblastech Public relations ve vybraném podniku. Cíle bylo dosaženo pomocí uskutečnění dvou dotazníkových šetření, ze kterých byly stanoveny návrhy úprav na zlepšení v oblasti Public relations zvolené organizace Správa Krkonošského národního parku.

Abstract: The bachelor thesis focuses on Public relations as an indispensable part of the company's communication for building relationships between the organization and target groups.The study is specifically concerned with evaluating the current state, conducting surveys and offering recommendations in specific Public relations areas in the chosen company. The objective was achieved through two surveys, from which suggestions for improvement in the field of Public relations in the chosen organization Správa Krkonošského národního parku were determined.

Klíčová slova: Marketing, marketingový mix 4P, propagace, komunikace, zájmové skupiny, press relations, cíle PR, nástroje PR, cílové skupiny

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2017

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 7. 2019 08:26, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz