Ing. Monika Horčíková

Bakalářská práce

Marketingový mix ve finančních službách

Marketing mix in financial services
Anotace:
Tato práce se zabývá problematikou marketingového mixu bankovních produktů. Teoretická část je věnována jednotlivým prvkům marketingového mixu v koncepci 4P i 7P a specifikům těchto prvků v segmentu bankovních služeb. Následuje krátká historie vybraných bank v České republice. Praktická část se věnuje vnějším projevům marketingového mixu bank, především pak nástrojům propagace. V první části se nachází …více
Abstract:
This work is about marketing mix of financial products. Theoretical part is dedicated to parts of marketing mix in conceptions 4P and 7P and their specifications in segment of financial products. Also there is short history of three banks in the Czech republic. Practical part is dedicated to marketing mixes of banks, from outer view, especially to promotion tools. In first part, there are analyses …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Jiří Vataha
  • Oponent: PhDr. Petr Váňa

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní