Bc. Alena Frýdlová

Bakalářská práce

Marketingový mix a společnost OKSystem a.s.

Marketing mix and the company OKsystem a.s.
Anotace:
V obecné části bakalářské práce jsou zpracována teoretická východiska pro tvorbu marketingového mixu, tj. jednotlivé metody využité ke zpracování situační analýzy a podrobně rozebrány základní složky marketingového mixu (produkt, cena distribuce a propagace). Kromě základní koncepce marketingového mixu 4P, vysvětluje obecná část práce také koncepci 7P, která je podstatná pro odvětví služeb, a zmiňuje …více
Abstract:
In the theoretical part of the bachelor thesis are elaborated the theoretical starting points for the creation of a marketing mix, i.e. the individual methods are used for processing the situational analysis and detail the basic components of the marketing mix (product, distribution price and promotion). In addition to the fundamental concept of the 4P marketing mix, the theoretical part of the work …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 9. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 10. 2018
  • Vedoucí: Ing. Miloslav Vaňák
  • Oponent: Ing. Pavel Rosenlacher

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace