Ing. Šárka Koenigová

Diplomová práce

Marketing divadla

Theatre Marketing
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou marketingu divadla. Nejprve se věnuji základním teoretickým poznatkům problémové oblasti marketingu divadla a jeho marketingovému mixu. Dále popisuji základní charakteristiky vybraného divadla (Divadlo Husa na provázku). Na základě získaných informací je sestaven kompletní marketingový mix organizace. Poté jsou na danou organizaci aplikovány vybrané výzkumné …více
Abstract:
The thesis deals with problems of the theatre marketing. First, I determine the essential knowledge of the problem area, theatre marketing and marketing mix. Then I describe some basic characteristics of the selected theatre (Theatre Husa na provázku). In consideration of acquired information the complete marketing mix of the organization is composed. After that the analytical and research instruments …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2006
  • Vedoucí: doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta