Bc. Barbora Pospíšilová

Bakalářská práce

Event marketing sportovního týmu

Event marketing of a sport team
Anotace:
Bakalářská práce pojednává především o event marketingu univerzitního hokejového týmu Engineers Prague, o organizaci, druhu eventů a jejich zkoumání a hodnocení. Cílem práce je na základě provedeného zhodnocení významu jednotlivých eventů sportovního týmu Engineers Prague vypracovat soubor doporučení pro pořádání eventů v následujících obdobích. Práce je rozdělena na tři hlavní části, a to teoreticko …více
Abstract:
This bachelor thesis deals mainly with the event marketing of University hockey team Engineers Prague. Included will be a description of event organization, the type of events along with a detailed analysis and evaluation thereof. The aim of this thesis is to develop a set of recommendations for organizing events in subsequent periods, based on the evaluation of the significance of each Engineers Prague …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 6. 2019
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/ve6xs/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 9. 2019
  • Vedoucí: doc. Ing. Dagmar Jakubíková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Marek Merhaut, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze