Bc. Michael Šimáček

Bakalářská práce

Clojure bytecode decompiler on JVM

Clojure bytecode decompiler on JVM
Anotace:
Cílem práce je vytvořit prototyp dekompileru pro jazyk Clojure, který je schopen vygenerovat možný zdrojový kód, který odpovídá danému bajtkódu virtuálního stroje Javy (JVM), který byl vygenerován překladačem Clojure. Text práce poskytuje přehled architektury JVM a přehled základních vlastností jazyka Clojure. Dále popisuje process kompilace programů v Clojure na bajtkód JVM a rozebírá architekturu …více
Abstract:
The aim of this thesis is to develop a prototype of a decompiler for Clojure programming language that can output possible source code that corresponds to given JVM bytecode that was generated by Clojure compiler. The text provides an overview of the Java Virtual Machine and the Clojure language, describes the process of compilation of Clojure programs targeting the Java platform and provides an overview …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Marek Grác, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martin Povolný

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informatika / Počítačové systémy a zpracování dat