Theses 

Právní ochrana dítěte před domácím násilím – Mgr. Nikola Vinopalová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Nikola Vinopalová

Rigorózní práce

Právní ochrana dítěte před domácím násilím

The Legal Protection of the Child in Domestic Violence Cases

Anotace: Rigorózní práce „Právní ochrana dítěte před domácím násilím“ zkoumá možnosti ochrany dítěte před domácím násilím v českém právním řádu. Nejprve nastiňuje vývoj právní úpravy ochrany před domácím násilím v České republice a následně se zaobírá úlohou státu při ochraně dítěte před domácím násilím. Těžištěm práce je zejména oblast soukromoprávní ochrany dítěte, konkrétně oblast rodinného práva. V této souvislosti se práce věnuje zejména problematice svěření dítěte do péče v případech domácího násilí a styku dítěte s násilným rodičem, přičemž k těmto okruhům přistupuje i z hlediska vybraných zahraničních právních úprav.

Abstract: The thesis named “The Legal Protection of the Child in Domestic Violence Cases” surveys the legal protection of the child growing up in family where domestic violence appears. Firstly, the thesis deals with the most important milestones in the development of domestic violence protection in the Czech legislation. Secondly, it deals with possibilities of state intervention into child’s family life in domestic violence cases. Finally, the thesis is concerned with the area of family law and surveys child custody issue and a contact with the child in domestic violence cases. The thesis also deals with some foreign legislation connected to the child custody issue and right for a contact with a child by violent parent.

Klíčová slova: domácí násilí, dítě, rodičovská zodpovědnost, rodičovská odpovědnost, sociálně-právní ochrana dětí, svěření dítěte do péče, styk dítěte s násilným rodičem, domestic violence, child, parental responsibility, social protection of children, child custody, contact with a child by violent parent

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 9. 2014
  • Oponent: JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D., JUDr. Kateřina Čuhelová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 5. 2019 03:16, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz