Mgr. Nikola Vinopalová

Rigorózní práce

Právní ochrana dítěte před domácím násilím

The Legal Protection of the Child in Domestic Violence Cases
Anotace:
Rigorózní práce „Právní ochrana dítěte před domácím násilím“ zkoumá možnosti ochrany dítěte před domácím násilím v českém právním řádu. Nejprve nastiňuje vývoj právní úpravy ochrany před domácím násilím v České republice a následně se zaobírá úlohou státu při ochraně dítěte před domácím násilím. Těžištěm práce je zejména oblast soukromoprávní ochrany dítěte, konkrétně oblast rodinného práva. V této …více
Abstract:
The thesis named “The Legal Protection of the Child in Domestic Violence Cases” surveys the legal protection of the child growing up in family where domestic violence appears. Firstly, the thesis deals with the most important milestones in the development of domestic violence protection in the Czech legislation. Secondly, it deals with possibilities of state intervention into child’s family life in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 7. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 9. 2014
  • Oponent: JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D., JUDr. Kateřina Čuhelová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta