Petra ŠPIČKOVÁ, DiS.

Bakalářská práce

Optimální styk dítěte s rodičem nežijícím ve společné domácnosti

Optimal contact between a child and a parent not living in common household
Anotace:
Styk dítěte s rodičem nežijícím ve společné domácnosti je velmi složité téma. Při rozpadu partnerského soužití velmi často dochází ke konfliktům mezi rodiči. Práce s rodinami je uzákoněna v několika právních předpisech. V České republice existuje orgán sociálně-právní ochrany dětí, který pomáhá chránit děti ve chvílích, kdy se o ně rodiče hádají a dostávají se do vzájemné kolize. Přestože se styk rodiče …více
Abstract:
Child?s contact with his parent, who does not live in the same household is s very complicated subject. When partnership cohabitation decay, very often there are conflicts between the parents. Working with families is written in several laws. In Czech Republic, there is social-legal protection of children, which helps protect children in times when parents argue about them and get into collision. Although …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 11. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PaedDr. Vladimír Šik

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠPIČKOVÁ, Petra. Optimální styk dítěte s rodičem nežijícím ve společné domácnosti. Ústí nad Labem, 2011. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 21. 11. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická