Mgr. Klára Slapničková

Diplomová práce

Analýza kulturního prostředí a vize rozvoje kultury města v Jílovém

Analysis of the cultural environment and the vision of the development of the culture of the city in Jílové
Anotace:
Magisterská práce se zabývá problematikou rozvoje kultury města Jílové. Cílem práce je podrobně identifikovat kulturní zdroje a navrhnout koncepční dokument,vizi rozvoje kultury. Práce mapuje kulturní potenciál města, který může být více využit, pokud se bude ke kultuře přistupovat jako k faktoru, jenž přispívá k ekonomickému a sociálnímu a udržitelnému rozvoji města. V první části práce jsou uvedena …více
Abstract:
The master's thesis deals with the issue of the culture's development in the city of Jílové. The aim of the work is to identify cultural resources in detail and to design a conceptual document, a vision of culture development. The work maps the cultural potential of the city, which can be used more if the culture is approached as a factor that contributes to the economic and social and sustainable …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 1. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 2. 2021
  • Vedoucí: doc. Ing. František Svoboda, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jan Špaček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta