Mgr. Dita Krčmová

Bachelor's thesis

Sport jako nástroj sociální inkluze: sport pro všechny

Sport as a Tool of Social Inclusion: Sport for All
Abstract:
Bakalářská práce s názvem „Sport jako nástroj sociální inkluze: Sport pro všechny“ se zabývá inkluzivní rolí sportu se zaměřením na ideu sportu pro všechny. Tuto ideu popisuje v historicko-politického a sociálního kontextu a sleduje její vývoj. V první, teoretické části práce, je vysvětlen pojem sport a jeho pojetí jakožto sociálního fenoménu. Dále jsou představeny koncepty socializace, sociální exkluze …more
Abstract:
The issue of the bachelor thesis „Sport as a tool of social inclusion: Sport for all“ is inclusive role of sport. Main idea of this thesis is sport for all and it is described in historical-political and social context and it examines its development. At first, the theoretical part of the work explains the idea of sport and its conception as social phenomenon. Then the ideas of socialization, social …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 12. 2007

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 1. 2008
  • Supervisor: doc. PhDr. Ing. Radim Marada, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií