Mgr. Dita Krčmová

Bachelor's thesis

Sport jako nástroj sociální inkluze: sport pro všechny

Sport as a Tool of Social Inclusion: Sport for All
Anotácia:
Bakalářská práce s názvem „Sport jako nástroj sociální inkluze: Sport pro všechny“ se zabývá inkluzivní rolí sportu se zaměřením na ideu sportu pro všechny. Tuto ideu popisuje v historicko-politického a sociálního kontextu a sleduje její vývoj. V první, teoretické části práce, je vysvětlen pojem sport a jeho pojetí jakožto sociálního fenoménu. Dále jsou představeny koncepty socializace, sociální exkluze …viac
Abstract:
The issue of the bachelor thesis „Sport as a tool of social inclusion: Sport for all“ is inclusive role of sport. Main idea of this thesis is sport for all and it is described in historical-political and social context and it examines its development. At first, the theoretical part of the work explains the idea of sport and its conception as social phenomenon. Then the ideas of socialization, social …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 12. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 1. 2008
  • Vedúci: doc. PhDr. Ing. Radim Marada, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií