Bc. David Trávníček

Diplomová práce

Komparace řešení konfliktních situací před nástupem na základní policejní výcvik a po jeho ukončení

Comparison of Resolution of Conflict Situations before and after basic Police Training
Anotace:
Diplomová práce zkoumá způsob řešení konfliktních situací a okolností jejich útoků u nově nastupujících policistů před a po absolvování základní odborné přípravy u Policie České republiky. Práce je rozdělena na dvě části, kterými je část teoretická a část praktická. V teoretické části jsou řešeny okolnosti konfliktních situací a je zde uvedena také odborná literatura, ze které bylo čerpáno. V části …více
Abstract:
The diploma thesis examines the way of solving the conflict situations and the circumstances of their attacks with the new emerging policemen officers before and after the basic professional training at the Police of the Czech Republic. The thesis is divided into two parts, which are part theoretical and part practical. The theoretical part deals with the circumstances of conflicting situations and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Martin Bugala, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií