Bc. Veronika Pávišová

Master's thesis

První přímá volba prezidenta České republiky

The first direct election of the President of the Czech Republic
Anotácia:
Předkládaná diplomová práce se zabývá tématem přímé volby prezidenta v České republice. Jedná se o téma, které u široké veřejnosti vzbuzuje rozporuplné pocity a kolem kterého existuje mnoho otázek. Cílem této práce je pokusit se nalézt odpověď na otázku, jaké dopady zavedení institutu přímé volby prezidenta bude pro Českou republiku mít. Jedná se o otázku poměrně širokou, proto je prezidentská volba …viac
Abstract:
This diploma thesis deals with the direct election of the President of the Czech Republic. It is a topic that arouses mixed feelings among the general public and is associated with many questions. The aim of this work is to try to find an answer to the question of what impact does the introduction of direct elections for the President of the Czech Republic have. This question is quite wide, therefore …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2014
  • Vedúci: JUDr. Miloslav Šiler
  • Oponent: PhDr. Mgr. Jan Šmíd, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní