Bc. Kalichová Kalichová

Bachelor's thesis

Epigenetické mechanismy a jejich význam pro těhotenství, porod a novorozence

Epigenetic mechanisms and their importance for pregnancy, childbirth and newborns
Abstract:
Předkládaná bakalářská práce se zabývá epigenetickými mechanismy a jejich vlivem na zdraví, prekoncepci, těhotenství, porod a novorozence. Zaměřuje se na jednotlivé determinanty zdraví z hlediska působení epigenetických faktorů. Jsou zde také popsány způsoby přenosu genetické informace a vysvětleny termíny a principy epigenetických mechanismů. Záměrem práce bylo s využitím nejnovějších poznatků o epigenetice …more
Abstract:
The present bachelor thesis deals with epigenetic mechanisms and their influence on health, preconception, pregnancy, birth and newborns. It focuses on individual determinants of health in terms of the action of epigenetic factors. It also describes the modes of transmission of genetic information and explains the terms and principles of epigenetic mechanisms. The intention of this thesis was to use …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 5. 2022

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2022
  • Supervisor: PhDr. Radka Wilhelmová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Lenka Veselá

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masaryk University

Faculty of Medicine

Bachelor programme / field:
Midwifery / Midwifery

Theses on a related topic