Mgr. Bc. Tomáš Jelínek

Diplomová práce

Nebankovní úvěrové instituce, spotřebitelský úvěr a ochrana spotřebitele v České republice

Non-bank credit institutions, consumer credit and consumer protection in the Czech Republic
Anotace:
Tato diplomová práce analyzuje spotřebitelské úvěry a nebankovní poskytovatele spotřebitelských úvěrů v souvislosti se zákonem č. 257/2016 Sb., zákona o spotřebitelském úvěru. První část práce je zaměřena na nebankovní poskytovatele spotřebitelských úvěrů, jejich postavení, právní úpravu a dohledovou činnost státu. Druhá část práce se věnuje charakteristice a právní úpravě spotřebitelských úvěrů. Třetí …více
Abstract:
This thesis analyze consumer credits and non-bank credit institutions of consumer credits in connection with Act n. 257/2016 Sb., The Consumer Credit Act. The first part of this thesis is concentrated on non-bank credit providers of consumer credits, their status, legal regulation and supervision of the state. The second part of this thesis is dedicated to the characteristic and legislation of consumer …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2018
  • Vedoucí: Ing. Dalibor Pánek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Martina Sponerová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta