Bc. Aleksandr Podyablonskiy

Bakalářská práce

Umělé neuronové sítě a jejich aplikace

Artificial Neural Networks and their Applications
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je zkoumání příležitostí umělých neuronových sítí, aktuálního stavu technologie a možnosti jejich využití v praxi. V první části jsou definovány umělé neuronové sítě, porovnány s biologickými sítěmi a procesory osobních počítačů. Také je popsáno rozdělení na hlavní typy a podán stručný popis každé třídy. Ve druhé části se popisuje proces učení neuronové sítě, podrobně jsou …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to explore the opportunities of artificial neural networks, the current state of technology and their use in practice. The first part defines the artificial neural network, compared with biological networks and processors of personal computers. Also describes a division of the main types and a brief description of each class. The second part describes the process …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Vladimír Beneš, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Vít Fábera, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS