Bc. Veronika Zezulová

Diplomová práce

Ochrana soukromí a ochrana osobních údajů zaměstnance v obchodní společnosti

Protection of Privacy and Personal data of Employee in a Business Organization
Anotace:
Zezulová, V. Ochrana soukromí a ochrana osobních údajů zaměstnance v obchodní společnosti. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020.Diplomová práce je zaměřena na problematiku ochrany soukromí a ochrany osobních údajů v pracovněprávních vztazích. Literární rešerše je věnována vymezení základních pojmů, právnímu zakotvení ochrany osobních údajů a soukromí, právům a povinnostem zúčastněných …více
Abstract:
The diploma thesis is focused on the protection of privacy and personal data in labour relations. The literature research is devoted to the definition of basic terms, the legal base of the protection of personal data and privacy, the rights and obligations of the parties, the supervisory authority and the sanctions related to the non-compliance of obligations imposed by the law. The research focuses …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 1. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Hana Kelblová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta