Mgr. Lajos Valent

Bachelor's thesis

Europeizácia programových vyhlásení politických strán Fidesz a MSZP

Europeanization of programs and manifestos of political parties Fidesz and MSZP
Abstract:
This bachelor thesis deals with the influence of the European Union on the electoral programmes of the two strongest Hungarian political parties, that is, with the Europeanisation of their programmatics in the period of the years 2000 – 2012. The parties in question are MSZP (Hungarian Socialist Party) and Fidesz (Hungarian Civic Union) and the goal of the thesis is to find out how the process of Europeanisation …more
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá vplyvom EÚ na volebné programy dvoch najsilnejších maďarských politických strán, teda europeizáciu ich programatiky v období 2000 – 2012. Skúmané strany sú MSZP a Fidesz, pričom cieľom práce je zistiť ako prebiehala europeizácia volebných programov strán na základe ich analýzy a či je možné hovoriť o kvantitatívnych či kvalitatívnych zmenách v rámci tohto obdobia. Je pri …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 5. 2013
  • Supervisor: Ph.D. Vratislav Havlík
  • Reader: prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Bachelor programme / field:
International Territorial Studies / European Studies