Veronika Hrušková

Diplomová práce

Schopnost bonitních a bankrotní modelů předpovědět problémy v podniku

Ability of creditworthy and bankruptcy models to predict problems in the enterprise
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá rozborem bonitních a bankrotních modelů. Cílem práce je analyzovat jak jsou jednotlivé bonitní a bankrotní modely schopny předpovědět problémy v podniku. Bonitní a bankrotní modely jsou aplikovány na 25 podniků, které se během svého života dostaly do problémů. Jedná se převážně o společnosti s ručeným omezeným, ale také jsou v této práci analyzovány i akciové společnosti …více
Abstract:
This thesis deals with analysis of creditworthy and bankruptcy models. The aim is to analyze how are individual creditworthy and bankruptcy models able to predict problems in the company. Creditworthy and bankruptcy models are applied to 25 companies, which were facing problems during their life. These are mainly limited liability companies, but also there are joint-stock companies. A total of five …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 7. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedoucí: Jiří Klečka
  • Oponent: Hana Scholleová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/46530