Bc. Františka Romanovská

Diplomová práce

Adaptation of ITIL for Smart City implementation

Adaptation of ITIL for Smart City implementation
Anotace:
Chytrá města jsou založena na informačních technologiích, které slouží jako základ pro služby chytrého města. Chytré město musí řídit nejen tyto chytré služby, ale také podpůrné služby, software a hardware. Tato diplomová práce prozkoumává možnosti ITIL frameworku, jako možného přístupu pro řízení služeb v chytrých městech. ITIL framework je považován za vhodný způsob, především díky své flexibilitě …více
Abstract:
Smart cities are based on and employ information technologies. The information technologies serve as a foundation for smart city services. A smart city has to manage not only these smart city services but also supporting services, software, and hardware. This diploma thesis explores the ITIL framework as a possible approach for managing services in a smart city. This framework is deemed suitable for …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 1. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 2. 2021
  • Vedoucí: Ing. Leonard Walletzký, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky