Petra Mikšovská

Master's thesis

Zahraniční politika Japonska v 21. století

Japanese Foreign Policy in the 21. century
Abstract:
Zahraniční politika je plní důležitou úlohu při vymezování národních zájmů a její nastavení ovlivňuje postavení země v mezinárodních vztazích. Pro světovou mocnost 21. století, jíž Japonsko bezesporu je, platí zahraniční politika za důležitý prostředek pro budování pozice na mezinárodním poli. Vzhledem k existenci mnoha faktorů, které přímo ovlivňují formování zahraniční politiky země, je práce soustředěna …more
Abstract:
Foreign Policy plays an important role in setting of national interests and influences the position of the country in international relations. For a global power in the 21.century, as Japan, foreign policy setting means an important tool or building its position on international political scene. There are many factors incluencing directly creating of the foreing policy, this paper concentrates on teritorrial …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 2. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 5. 2017
  • Supervisor: Radka Havlová
  • Reader: Otakar Volenec

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/69524