Lucie Lešáková

Bakalářská práce

Hornictví na Žacléřsku a jeho vliv na industriální turismus v Krkonoších

Mining in Žacléř Area and its Influence on Industrial Tourism in Krkonoše Mountains
Anotace:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na hornictví v Krkonoších, které není zas tak známé jako některé jiné uhelné a rudné lokality v ČR, a přesto je poměrně významné. Práce popisuje těžbu nerostných surovin ve vybraných oblastech východních Krkonoš a podrobněji se zaměřuje na uhelné dolování na Žacléřsku konkrétně na Důl Jan Šverma který patří se svou čtyřsetletou historií k nejstarším uhelným dolům v …více
Abstract:
This Bachelor thesis focuses on minig in the Giant Mountains which is not as famous as some other coal and ore localities in the Czech Republic and still rather significant. The work describes mining of mineral recources in selected location of earsten Giant mountains and focuses in coal minig in Žacléř more deaply. Especially on Mine Jan Šverma, with i sone of the oldest coal mines in the Czech Republic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 5. 2019
  • Vedoucí: Martin Klempa
  • Oponent: Arnošt Grmela

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Geologické inženýrství / Geovědní a montánní turismus