Bc. Dana Novikava

Bakalářská práce

Spa and wellness services provided by selected resort hotels - impact on the competitiveness of a particular complex

Spa and wellness services provided by selected resort hotels - impact on the competitiveness of a particular complex
Anotace:
Cílem této disertační práce je analyzovat divize SPA v několika vybraných komplexech v Bělorusku (sanatorium "Dubrovenka", sanatorium "Priozerny", "Falcon Club"),a kriticky analyzovat jejich specifika a management. provedený výzkum bude nadále využit k analýze kritérií úspěšnosti daných zařízení. Důvody úspěchu každého konkrétního zařízení budou posouzeny pomocí průzkumu, účtů klientů a následných …více
Abstract:
The aim of this dissertation is to discuss the SPA divisions in the number of selected complexes in Belarus (sanatorium “Dubrovenka”, sanatorium “Priozerny”, “Falcon Club”) as well as their special features, list of offered procedures and management policy. In addition, the conducted research will be used to analyze the success criteria for the given facilities. Furthermore, the reasons for success …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 11. 2018
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/y9zmu/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 1. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Eva Mičková
  • Oponent: Ing. Darina Svobodová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze