Zuzana Vojtěchová

Bakalářská práce

Firemní kultura britské společnosti Lake Vyrnwy Hotel & Spa

Corporate culture of british company - Lake Vyrnwy Hotel & Spa
Anotace:
Cílem bakalářské práce je popis a zhodnocení firemní kultury britské společnosti Lake Vyrnwy Hotel and Spa. Úvodní kapitola je zaměřena na výklad pojmů souvisejících s firemní kulturou, národní kulturou a etickým kodexem. Druhá kapitola se věnuje britské firemní kultuře, uvádí zvyklosti a zásady etikety britských podnikatelů a popisuje rozdíly mezi českou a britskou firemní kulturou. Poslední kapitola …více
Abstract:
The aim of bachelor thesis is decription and evaluation of corporate culture of british company Lake Vyrnwy Hotel and Spa. First chapter is focused on interpretation of terms related with corporate culture, national culture and code of ethics. The second chapter deals with british corporate culture, presents customs and rules of etiquette of british businessmen and decribes differences between czech …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 6. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 5. 2018
  • Vedoucí: Františka Müllerová
  • Oponent: Soňa Gullová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/72921