Bc. Monika Holubová

Master's thesis

Podpora klubové a festivalové kultury v Ústeckém kraji z veřejných grantů a soukromého sektoru

The Support of Club and Festival Culture in the Region of Ústí nad Labem from Public Grants and Private Sector
Abstract:
Práce se zabývá problematikou podpory a financování hudební kultury v Ústeckém kraji. Vyzdvihuje význam kultury a podpory jejího rozvoje. Dále definuje Ústecký kraj v oblasti geografické i demografické. Tyto hodnoty pomáhají pro účely práce vymezit strukturu obyvatelstva a jejich priority. Na základě zjištění, která vycházela z distribuovaných dotazníků obcím a veřejnosti popisuje stav hudební scény …more
Abstract:
My thesis deals with an issue of support and funding of music culture in the region of Ústí nad Labem. It highlights the importance of culture and its development. Further, it defines the region of Ústí nad Labem in both geographic and demographic ways. Based on the retrieved figures and data, the paper tries to define the structure of the population in this area and their priorities. The results which …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 6. 2013
  • Supervisor: PaedDr. Václav Netolický
  • Reader: Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní