Bc. Zlata Homolová

Diplomová práce

Stilistische Textanalyse der Frauenzeitschrift „Brigitte“ und ihr Vergleich mit der online Version

Stylistic analysis of the magazine "Brigitte" and its comparison with the online version
Abstract:
The title of this master´s thesis is Stylistic analysis of the magazine ʻʻBrigitteʼʼ and its comparison with the online version. The thesis is divided into the practical and the theoretical part. The theoretical part contains basic stylistic theory, methods of stylistic analysis, mass media language and German women´s magazines. The practical part is divided into two chapters. The first chapter provides …více
Abstract:
Magisterská diplomová práce se zabývá stylistickou analýzou vybraných článků německého časopisu ,,Brigitteʻʻ a jejím srovnáním s internetovou verzí. Práce je rozdělena na část praktickou a část teoretickou. Část teoretická zahrnuje základní stylistickou teorii, metody stylistické analýzy, jazyk masmédií a ženské časopisy na německém trhu. Část praktická je rozdělena na dvě kapitoly. První kapitola …více
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jiřina Malá, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta