Bc. Blanka Esterková

Diplomová práce

Fyzioterapie pacientů s chronickým renálním selháním a její vliv na tělesnou zdatnost a kvalitu života

Physiotherapy of patients with chronic renal failure and its impact on physical fitness and quality of life
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou chronického renálního selhání a vlivu dvanáctitýdenního rehabilitačního programu na tělesnou zdatnost a kvalitu života. Tělesná zdatnost byla testována prostřednictvím spiroergometrie a měřenými parametry byly: vrcholová srdeční frekvence, vrcholový výkon a vrcholová spotřeby kyslíku. Kvality života byla stanovena pomocí dotazníku FACIT. Pacienti absolvovali …více
Abstract:
This thesis deals with chronic renal failure and the impact of a twelve-week rehabilitation programme on physical fitness and quality of life. Physical fitness was tested through spiroergometry and the measured parameters were : peak heart rate, peak performance and peak oxygen consumption. Quality of life was assessed by questionnaire FACIT. Patients underwent a rehabilitation programme, which consisted …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 5. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Petra Palanová
  • Oponent: MUDr. Jiří Dušek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta