Bc. Minh Vu Ngo

Master's thesis

Project Of Email Marketing Campaign for "RD winery" Wine Brand of Rang Dong Group

Project Of Email Marketing Campaign for "RD winery" Wine Brand of Rang Dong Group
Abstract:
Vietnam, one of the most potential markets for development and investment in Southeast Asia, is very attractive to local and foreign investors, with the rapid development in econ-omy, the increased standard of living and rapid urbanization, the rising income of middle class. RD wine is a new and young wine brand in Vietnamese market. The purpose of this thesis is to propose the new market expansion …viac
Abstract:
Vietnam, jeden z nejvíce potenciálních trhů pro rozvoj a investice v jihovýchodní Asii, je velmi atraktivní pro tuzemské i zahraniční investory, s rychlým vývojem v ekonomice, vzrůstající životní úrovní a rychlou urbanizací, rostoucími příjmy z rozrůstající se střední třídy. RD víno je nové a mladé víno značky na vietnamském trhu. Cílem této práce je navrhnout novou strategii expanze na trhu a marketingovou …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2014
Zverejniť od: 2. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Michal Pilík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Ngo, Minh Vu. Project Of Email Marketing Campaign for "RD winery" Wine Brand of Rang Dong Group. Zlín, 2014. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 2. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Management and Economics

Master programme / odbor:
Economics and Management / Management and Marketing