Bc. Dita Krhovská

Diplomová práce

Polymer/surfaktant systémy pro enkapsulaci aktivních látek

Polymer/Surfactant Systems for Encapsulation of Active Substances
Anotace:
Teoretická část diplomové práce se zabývá systémy, které jsou vhodné pro enkapsulaci aktivních látek. Jedná se především o micely, liposomy a polymerní micely. Dále jsou charakterizovány vybrané polymerní nosiče a aktivní látky aplikovatelné pro enkapsulaci. V rámci experimentální části byly připraveny polymerní vzorky na bázi chitosan/zein/surfaktant s obsahem aktivních látek tokoferol anebo thymol …více
Abstract:
The theoretical part of the thesis deals with systems that are suitable for encapsulation of active substances, especially micelles, liposomes and polymeric micelles. Selected polymeric carriers and active substances applicable for encapsulation were characterized. In the experimental part polymer samples based on chitosan/zein/surfactant with tocopherol and/or thymol were prepared. Their physico-chemical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jana Sedlaříková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Krhovská, Dita. Polymer/surfaktant systémy pro enkapsulaci aktivních látek . Zlín, 2019. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta technologická

Magisterský studijní program / obor:
Chemie a technologie potravin / Technologie tuků, detergentů a kosmetiky

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.