Ing. Martin Žák

Bakalářská práce

Návrh optimalizace systému služeb pracovníků Provozního oddělení Policie ČR-Letecká služba

Proposal for optimalization of duties, which the staff of the Czech Police Aviation Department´s Operation Division are charged with
Anotace:
Tato práce se zabývá systémem služeb pracovníků Provozního oddělení Policie České republiky Letecká služba. Shrnuje stručně vývoj od počátků předválečného policejního letectva, strukturu a činnost útvaru, věnuje se současnému modelu služeb, analyzuje ho a navrhuje jeho vylepšení a přizpůsobení aktuální situaci.
Abstract:
The bachelory work deals with system of employment in Operating Division of Czech Police Aviation Department. There is a summary of its development from the beginning, a structure and an activity of the department. It devotes oneself to current model of employment, it analyzes it and it tries to find some improvement.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2008
  • Vedoucí: Ing. Kateřina Pojkarová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Žák, Martin. Návrh optimalizace systému služeb pracovníků Provozního oddělení Policie ČR-Letecká služba. Pardubice, 2008. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera