Ing. Martin Žák

Diplomová práce

Koncept zaměstnanosti Provozního oddělení Policie ČR - Letecká služba

Draft of the Employment Level at the Operating Division of the Czech Police Aviation Department
Anotace:
Práce se zabývá konceptem zaměstnanosti Provozního oddělení letecké služby Policie ČR. Shrnuje stručně vývoj od počátků předválečného policejního letectva, strukturu a činnost útvaru. Věnuje se především čtyřem základním pilířům zaměstnanosti a přístupům k zaměstnancům.
Abstract:
A content of the thesis is the Draft of the Employment Level at the Operating Division of the Czech Police Aviation Department There is a summary of its development from the beginning, a structure and an activity of the department. The thesis applies oneself to a task to basic parts of the employment level and an access to employeers.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Kateřina Pojkarová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Žák, Martin. Koncept zaměstnanosti Provozního oddělení Policie ČR - Letecká služba. Pardubice, 2010. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera