Jakub Svoboda

Bakalářská práce

Vývoj hospodaření vybraných fakultních nemocnic v ČR od roku 1990 do roku 2010

The Development of Administration of Chosen University Hospitals in the Czech Republic
Anotace:
Cílem bakalářské práce je analyzovat a porovnat situaci v hospodaření vybraných fakultních nemocnic v České republice. Konkrétně se jedná o Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, Všeobecnou fakultní nemocnici, Fakultní nemocnici Motol, Fakultní nemocnici Na Bulovce a Fakultní Thomayerovu nemocnici.Tyto nemocnice budou zkoumány v časovém intervalu od roku 1990 do roku 2010, toto období je z hlediska …více
Abstract:
The target of the Bachelor thesis is to analyze and compare the situation in administration of chosen University Hospitals in the Czech Republic. (This is) specifically about Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Všeobecná fakultní nemocnice, Fakultní nemocnice Motol, Fakultní nemocnice Na Bulovce and Fakultní Thomayerova nemocnice. These hospitals will be studied in the interval from 1990 to 2010 …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 10. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 2. 2012
  • Vedoucí: Karel Zeman
  • Oponent: Vojtěch Krebs

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/30196

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomie a hospodářská správa / Národní hospodářství