Kristýna Pavlisková

Diplomová práce

Efektivita a dostupnost léčeben dlouhodobě nemocných v České republice

Efficiency and Accessibility of the Long-Term Care Facilities in the Czech Republic
Anotace:
Diplomová práce se zabývá efektivitou a dostupností léčeben dlouhodobě nemocných v České republice. Cílem této práce je vymezit vývoj a úroveň technické efektivnosti a institucionální dostupnosti LDN v podmínkách krajů v České republice za období 2009 až 2013. A pro dosažení tohoto cíle byla formulována hypotéza, která vychází z předpokladu, že technická efektivnost léčeben dlouhodobě nemocných je …více
Abstract:
This thesis deals with the Efficiency and Accessibility the Long-Term Care Facilities in the Czech Republic. The aim of this thesis is to determine the evolution and level of Technical Efficiency and Institutional Availability of the Long-Term Care Facilities of counties in the Czech Republic for the period 2009 to 2013. And to achieve this aim was formulated hypothesis, which assumes that the Technical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2015
  • Vedoucí: Iveta Vrabková
  • Oponent: Ivana Vaňková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava